เจ๊อู๊ดโต๊ะจีน พรหมพิราม

Сatering, Phitsanulok

+66 81 886 6881

161 หมู่ 1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
+66818866881
+6655290457
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B9%8A%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-256261727801504/

Caterer เจ๊อู๊ดโต๊ะจีน พรหมพิราม in Phitsanulok

Services

Portfolio samples

 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
 • Likes
  0
View all portfolio (photos - 32)